Employee Experience Software Platform | Qualtrics (2024)

  • XM for Customer Experience
   • Digital

    Maak korte metten met ongemakken in de digitale ervaring, geef je conversieratio’s een boost en optimaliseer digitale zelfbediening

   • Care

    Haal inzichten uit elke interactie, bied klantenservicemedewerkers coaching op basis van AI en verlaag de kosten van de dienstverlening

   • Locations

    Verhoog de omzet en vergroot de loyaliteit met realtime inzichten en aanbevelingen die onmiddellijk naar de betrokken teams worden verstuurd

  • XM for Employee Experience
   • Engage

    Weet precies hoe werknemers zich voelen en stel managers in staat om de betrokkenheid, productiviteit en het behoud van werknemers te verbeteren

   • Lifecycle

    Neem het heft in handen en onderneem actie op de meest cruciale momenten in het werknemerstraject en bevorder daarmee de bedrijfsresultaten

   • Analytics

    Weet precies wat er speelt onder je werknemers, ongeacht wat ze zeggen of waar ze het zeggen

   • Research

    Krijg sneller waardevolle inzichten met krachtige tools voor zowel kwalitatief als kwantitatief marktonderzoek, toegankelijk voor iedereen

   • UX

    Voer concepttesten, prijsonderzoek, prototyping en meer uit met snelle, krachtige onderzoeken ontworpen door UX-onderzoekexperts

   • Brand

    Houd je merkprestaties 24/7 in de gaten en reageer snel wanneer kansen en uitdagingen zich voordoen in je markt

  • XM Platform

   Ontdek het platform voor Experience Management

   • Gratis account
   • Bekijk demo
  • Team (EN)
   • Voor digitaal
   • Voor klantenservice
   • Voor human resources
   • Voor marktonderzoek
  • Industrie (EN)
   • Gezondheidszorg (EN)
   • Onderwijs
   • Financiële sector
   • Overheid
  • Popular Use Cases

   • Customer Experience
   • Employee Experience
   • Gesprekken bij beëindiging
   • Net Promoter Score (NPS)
   • Stem van de klant
   • Gratis account
   • Bekijk demo
  • Klanten

   • Customer Success Hub
   • Productdocumentatie (EN)
   • Training (EN)
   • Community (EN)
   • XM Institute (EN)
  • Leer

   • Populaire bronnen (EN)
   • Klantenverhalen
   • Blog (EN)
   • XM Kennisbank
    • Customer Experience (EN)
    • Employee Experience (EN)
    • Market Research (EN)
    • Artificial Intelligence (EN)
  • Bedrijf

   • Over ons
   • Carrière (EN)
   • Partnerships (EN)
   • Marketplace (EN)
   • X4 Summit (EN)

    De jaarlijkse bijeenkomst van Experience Leaders die baanbrekende bedrijfsresultaten creëren voor de meest vooraanstaande merken ter wereld, live in Salt Lake City.

   • Gratis account
   • Bekijk demo
 • CONTACT
  • English/US
  • Deutsch
  • English/UK
  • Français
  • Español/Europa
  • Español/América Latina
  • 繁體中文
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Nederlands
  • Português Brasileiro
  • ไทย
 • AANMELDEN
 • ONDERSTEUNING (EN)

Lever meer bedrijfswaarde met ervaringen waarbij werknemers centraal staan

Als het goed gaat met je mensen, gaat het goed met je bedrijf. Met Qualtrics XM for People Teams kun je op schaal sneller werknemerservaringen creëren, optimaliseren en leveren die je teamleden en resultaten laten groeien.

Demo bekijken

Ontwerp baanbrekende werknemerservaringen op elk belangrijk moment

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (3)

VOORTDUREND LUISTEREN

Lever snel en vol vertrouwen een
ongeëvenaarde employee experience

Dankzij AI en automatisering biedt Qualtrics Employee Experience je de mogelijkheid om voortdurend naar feedback van werknemers te
luisteren en een holistisch beeld te krijgen van elk contactpunt in de levenscyclus van werknemers. Zo
kun je op het juiste moment de juiste acties ondernemen en belangrijke ervaringskloven sneller dichten.

ONTDEK MEER

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (4)

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (5)

GEÏNTEGREERDE KLANT- EN
WERKNEMERSERVARINGEN

Combineer menselijke en zakelijke inzichten voor betere resultaten

Voeg met CrossXM gegevens van klanten en werknemers moeiteloos samen met de bedrijfsresultaten om vast te stellen welke werknemerservaringen de grootste klantimpact opleveren.

Met krachtige analysetools die rechtstreeks in het platform zijn geïntegreerd, kun je automatisch ontdekken welke werknemerservaringen de grootste invloed zullen hebben op de klanttevredenheid en bedrijfsprestaties. Gebruik het XM-platform, EX-benchmarks en je eigen gegevens van derden om te zien hoe jouw organisatie het doet in vergelijking met de concurrentie.

ONTDEK MEER

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (6)

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (7)

ONDERSTEUNDE MANAGERS


Frontline
managers
als de motor van je succes

De op verhalen gebaseerde dashboards en krachtige planningstools van Qualtrics zijn speciaal ontwikkeld voor managers en maken het ongelooflijk eenvoudig om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van het team en om te bepalen waar – en hoe – ze actie kunnen ondernemen om de bedrijfsresultaten, presoneelsbehoud en de werknemersbetrokkenheid te maximaliseren.

Ontdek meer

bedrijfsklasse

Houd je personeelsgegevens veilig
en beschikbaar

Verzamel, analyseer, bewaar en reageer op employee experience-data met een uitgebreide beveiligingsstrategie en toonaangevende dataprivacy, controle op anonimiteit van werknemers en beschikbaarheid van gegevens. Alle personeelsgegevens worden beveiligd door ons 24/7 Security Operations Center, krachtige AVG-controles en certificeringen waaronder ISO 27001,
HITRUST en FedRAMP.

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (8)

Duizenden organisaties vertrouwen op Qualtrics voor hun
employee
experience-programma's

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (9)

Ontdek hoe je met Qualtrics XM for People Teams
uitzonderlijke
bedrijfsresultaten
kunt neerzetten

Diensten en ondersteuning als drijvende kracht achter je succes

Bij elke stap staat een expert paraat

Je krijgt toegang tot ons team van gepromoveerde organisatiepsychologen en inhoudelijke experts om je te begeleiden bij programmaontwerp, analyses, actieplanning en rapportage. Bovendien word je ondersteund door onze klantsucces teams om je te helpen de waarde van je programma te maximaliseren.

24/7 technical support

24 uur per dag en overal ter wereld toegang tot ondersteuning: onze productspecialisten zijn wereldwijd gevestigd in 14 kantoren en spreken 9 verschillende talen.

Het Qualtrics Partner Ecosystem

Schaal je programma met behulp van een wereldwijd netwerk van specialisten op het gebied van werknemerservaring, die unieke branchekennis kunnen toevoegen en innovatie in je programma kunnen stimuleren.

ONTDEK MEER

Wat is employee experience?

Employee experience gaat over de drijfveren voor werknemers om zich aan te sluiten bij, bij te dragen aan en uiteindelijk merkambassadeurs te worden voor hun organisatie. Tegenwoordig draait de employee experience niet meer alleen om tevredenheid en betrokkenheid, maar omvat het een meer holistische kijk op de ervaringen en interacties van werknemers in verschillende stadia van de employee lifecycle. Of het nu gaat om interacties met managers, onboarding, promotiefeedback, algemene betrokkenheid, of gevoelens over de cultuur, diversiteit en meer. Een doeltreffend employee experience-programma zorgt niet alleen voor gelukkigere, meer betrokken en beter ontwikkelde werknemers, maar stimuleert ook zakelijke resultaten, zoals minder verloop, hogere inkomsten en meer klanttevredenheid.

Ontdek meer

Employee Experience Software Platform | Qualtrics (23)

 • Software voor werknemersbetrokkenheid
 • Employee Experience Management
 • Employee Engagement Software
 • Exit Interview Surveys
 • People Analytics
 • 360 Feedback
 • Employee Pulse Surveys
 • Employee Technology Experience
 • Candidate Experience
 • Connected EX + CX
Employee Experience Software Platform | Qualtrics (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 5824

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.